Hem

Ledare/Tränare

 

Här finns värdefull information för dig som är ledare i Habo Friidrott. Här kan du läsa om föreningens vision, mål, värderingar, hur vi är organiserade, policy, ekonomi, utbildning, syn på träning, hur det går till vid tävlingar och mycket annat. Här finns även en introduktion för styrelsemedlemmar.

 

Ledare/Tränare

Habo Friidrotts policy

 

Läs om föreningens policy för krishantering, kastsäkerhet, droger, kost och kostnadsersättning.

 

Policy

Introduktion för medlemmar

 

Alla gamla och nya medlemmar i Habo Friidrott förväntas att genomföra Introduktionsprogrammet. Läs, fundera, gör "testet" och fyll i den avslutande enkäten/registreringen.

 

Introduktion

 

Föreningens ansvarsroller och uppgifter

 

Habo Friidrott är en förening där många gör lite. En förutsättning för detta är att det finns en beskrivning på de roller och arbetsuppgifter som finns. Föreningen har påbörjat ett arbete med detta vilket beräknas vara klart under vintern 2017.

 

Styrkort

Fler och bättre, aktiva och ledare.