1 Vision, Värderingar och målsättningar

1. Vision, värderingar och målsättningar

 

Här följer en kortfattad presentation av Habo Friidrott 04 vision, värdegrund, ledarfilosofi, verksamhetsidé och målsättningar. Det ger oss viktig information om vad vi vill och vad vi behöver göra för att ta oss dit vi vill.

 

 

Vision – vart vi siktar …

Vi lockar till aktiv fritid genom att skapa Fri Idrott och har roligt tillsammans

 

Arenan är en renodlad friidrottsanläggning

 

Habo Friidrott 04 är som förening ett omtalat föredöme

 

Vi växer kontrollerat med ökad kvalité

 

 

Värdegrund – Vad vi står för i föreningen…

Vi stärker varandras självbild genom att alltid berömma och bekräfta det som fungerar

 

Vi ser möjligheterna före problemen och fokuserar på glädje, lust och motivation

 

Vi tror på och eftersträvar samverkan, att alla får vara med och visa äkta respekt för varandras olikheter och behov

 

 

Ledarfilosofi – Vad vi står för som ledare…

Vi strävar efter att bygga vår ledarfilosofi på ett coachande ledarskap som handlar om att höja deltagarens medvetenhet, ansvar och att stärka självtilliten.

 

Ledarna bygger träningspass och träningsmoment som gör att deltagaren ofta lyckas men ändå är så krävande att deltagaren utvecklas och lär sig utifrån nivå och behov.

 

 

Verksamhetsidé – Vad vi finns för…

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

- alla friidrottsintresserade ungdomar i Habo med omnejd ska få möjlighet att träna och tävla i friidrott.

 

- skapa möjligheter för talangfulla ungdomar att vidareutvecklas i friidrott.

 

- möjliggöra utbildning och fortbildning för våra tränare i den mån de önskar.

 

- framförallt ha en rolig och trevlig fritid tillsammans som engagerar hela familjen.

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

Målsättningar 2014 - 2017

Aktivitetsmål för 2016 (ladda ner)