Kastsäkerhet

 

 

Regler för ökad kastsäkerhet

 

Säkerhetsbestämmelser för träning och tävling i kastgrenar

De tränare, som är verksamma på kastplanen är övergripande ansvariga för säkerheten

Ingen hämtning av redskap får ske under pågående kastning

Ingen får vistas inom eller bredvid kastsektorerna under pågående kastning med undantag för tränaren/nedslagsfunktionären, som då han/hon gör detta är medveten om att en sådan position kräver 100% uppmärksamhet.

 

De kastare, som fyllt 16 år och som utbildats beträffande säkerhetsbestämmelserna, äger rätt att kasta självständigt utan tränares närvaro.

 

För övriga gäller alltid krav på tränarledd kastning. Självfallet skall bestämmelserna följas till punkt och pricka. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar att förlora denna rätt.

Säkerheten på kastplanen får inte åsidosättas. Vi vill inte ha så mycket som ett enda tillbud och alla måste vara medvetna om att slarv med säkerhetsbestämmelserna kan vålla direkt livsfara!

Habo Friidrott 04

Styrelsen juni 2012