Kostpolicy

Kostpolicy

Habo Friidrott har i ett styrelsemöte beslutat att vi följer den kostpolicy som Riksidrottsförbundet tagit fram.

 

Ladda ner RF Kostpolicy

 

Från RFs hemsida

Kosten påverkar alla processer kroppen där energiproduktion och återhämtning är centrala delar. Ett balanserat kostintag, anpassat för den enskilda individens energi- och näringsbehov, är en förutsättning för att kunna optimera prestation.

 

Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen stimulera till:

 

Goda matvanor anpassad för individens behov

Sträva efter att ett hälsosamt utbud erbjuds vid idrottens anläggningar

Syftet med RF:s kostpolicy är att stödja förbund och föreningar att skapa:

 

Goda kostvanor inom idrottsrörelsen

Främja god hälsa och bra idrottsprestationer

Motverka nutritionsrelaterade problem.

Dessutom bör idrottsrörelsen uppmärksamma behovet av att öka kunskapen om religiösa och etniska kostfrågor samt om personer med särskilda behov, exempelvis allergiker och diabetiker.