5 Information och kommunikation

5. Information och kommunikation

Här kan du läsa om hur vi informerar, kommunicerar och använder hemsidan i vår förening.

 

 

Om information och kommunikation i föreningen

Det är en stor utmaning för klubben att hålla alla medlemmar, föräldrar, sponsorer media mfl med rätt information. Därför är det viktigt att betona att ansvaret för information inte ägs av styrelsen eller av tränarna eller av samordnare. Alla i föreningen har ansvar för att själva leta och läsa på klubbens hemsida, anslagstavla och vid behov ställa frågor.

 

Att alla har tillgång till rätt information och lätt kan komma med sina tankar och synpunkter är en mycket viktig komponent i föreningen som demokrati.

 

Anslagstavlor

På anslagstavlan inne i klubblokalen kan du hitta aktuell information om tävlingar, utbildningar och om klubben.

 

På anslagstavlan utomhus kan du hitta aktuell information om pågående tävling.

 

Hemsidan www.habofriidrott.se

På hemsidan hittar du den mesta information som är aktuell för ledare, aktiva och styrelsemedlemmar. Ser du att något fattas så kontakta webmaster, sammankallande i aktuellt ledargrupp eller styrelsen.

 

Varje sammankallande ledare i träningsgruppen har behörighet att själva lägga in aktuell information.

 

Det finns många olika funktioner och möjligheter för oss att använda hemsidan, tex chat, mötesrum mm

 

E-post

Vi använder i huvudsak E-post för att informera och kommunicera. Därför är det viktigt att du regelbundet tittar i din inkorg och att du informerar om du byter adress. Föreningen har en allmän adress info@habofriidrott.se aktuell information som tex tävlingar skickas ut till kontaktpersoner. Vi vill undvika onödiga och upprepade mejl därför värnar vi för en vett och e-postetikett.

 

Nyhetsbrev

4 gånger per år kommer vårt nyhetsbrev ut som strävar efter att ge aktuell information.

 

Mediakontakt

Klubben har en person som ansvarar för kontakt med media. Om du får frågan från en journalist som handlar hur styrelsen förvaltar vår förening eller som handlar om vår ekonomi, övergångar mm så hänvisar du till denna person (se ansvarsområden). Om du får frågan som handlar om en tävling eller träning så svarar du efter bästa förmåga.