6 Utbildning Utveckling

6. Utbildning/Utveckling

Här kan du läsa om utbildning, belöning och rekrytering av föreningens ledare och om Idrottslyftet.

 

Utbildning för organisationsledare

Organiationsledare kallas alla som arbetar i vår styrelse, i valberedningen eller är revisor i vår förening.

 

Föreningens mål är att alla organisationsledare går följande utbildningar: Idrottens föreningslära, grund (1 kväll) som arrangeras av Smålandsidrottens och Organisationsledarutbildning (1 dag) som arrangeras av Svenska friidrottsförbundet.

 

Alla nya organisationsledare får en introduktion. Styrelsen har kontinuerligt egna fortbildningar.

 

Utbildnings-/belöningstrappa för ledare

En av de viktigaste förutsättningarna till att bygga upp en stabil och hållbar idrottsverksamhet är att vi kontinuerligt rekryterar och utbildar våra ledare. Vi eftersträvar även spetskompetens inom friidrottens områden (se övergripande målsättningar).

 

Svenska friidrottsförbundet, SISU/smålandsidrotten och vi själva arrangerar olika kurser och utbildningar.

 

Se Svenska Friidrottsförbundet: www.friidrott.se http://www.rf.se/smaland

www.uc-smaland.se

 

 

Utvecklingssamtal för tränare

Samordnaren för träning erbjuder utvecklingssamtal för föreningens tränare. Dialogen handlar om förväntningar, behov av utbildning mm

 

Information om Idrottslyftet

Regeringen har avsatt en mycket stor summa pengar som förvaltas Riksidrottsförbundet som portionerar ut pengar varje år till olika projekt som föreningarna söker. Habo Friidrott har pågående projekt med mål att behålla kvar idrottande ungdomar i föreningen, förvalta vår organisation och andra aktuella målsättningar som prioriteras av Friidrottsförbundet. Se hemsidan för aktuell projektansökan. Flik Föreningen och rubrik Idrottslyftet.