8 Tävlingar och arrangemang

8 Tävlingar och arrangemang

 

 

Här kan du läsa om hur vi i friidrotten ser på att tävla och om våra egna arrangemang och tävlingar.

 

Klubben väljer ut ett antal tävlingar som vi rekommenderar de aktiva att delta i. Dessa tävlingar brukar vi se till att någon tränare är med vid. Vi ser gärna att alla aktiva deltar i Klubbmästerskapet och Arenakampen samt är med och hjälper till eller tävlar på Habo Challenge.

 

Det är viktigt att deltagarna uppmuntras till att vara med och tävla utifrån sina egna förutsättningar. Att vi är tydliga med att förmedla budskapet att de i första hand tävlar med sig själva och jämför sina egna resultat. Detta är av erfarenhet mycket svårt. Några av våra deltagare som av olika anledningar är motvilliga till att vara med i tävlingar eller har svårt att acceptera att andra presterar bättre. En viktig del är att kunna hantera både motgång och medgång (viktiga lektioner i livets skola). Det måste få vara ett eget val att delta i tävlingar eller inte.

 

Vår utmaning är att bygga en trygg gemenskap inom och mellan träningsgrupperna som utvecklar förutsättningar till att deltagarna fattar beslut som grundas i en värdig och rättvis självbild.

 

Tankar om deltagande i Lag-DM

Habo Friidrott tror att det är nyttigt att träna sig på att samarbeta genom att träna och tävla som ett lag i en annars så individuella idrott.

 

Styrelsen har formulerat en riktlinje för tränarna inför uttagning av deltagare i lag-DM:

Styrelsen rekommenderar att lagen tas ut med deltagare från rätt åldersgrupp, utom i undantagsfall om ett lag behöver fyllas ut för att bli fullt. Ett viktigt kriterium i uttagningarna är att man deltagit regelbundet i träningarna. Se aktuell policy!

 

Habo Challenge

Är en av Smålands största arenatävlingar. För varje år har tävlingen utökats för att få plats för våra egna deltagare från klubben. Detta är årets höjdpunkt för Habo Friidrott. Ta med dig din familj, släkt, vänner och alla andra som du vill bjuda på en härlig dag i idrottens tecken.

 

Klubbmästerskapet

Är en tävling som arrangeras som en mångkamp för alla aktiva i klubben. KM brukar resultera i en medaljfest på avslutet under hösten.

 

Castorama

Är en kasttävling på hösten i seniorklassen för följande kastgrenar: spjut, kula, diskus och slägga.

 

PM vid tävlingar

Att tänka på vid anmälan till tävlingar

• På anslagstavlan i klubblokalen finns ett antal anmälningsblanketter till närliggande tävlingar uppsatta. Skriv upp ditt namn, ålder, samt grenar du ska delta i så anmäler klubben dig. Tävlingarna går också att hitta på klubbens hemsida. Anmäl inte till mer än 3-4 grenar per tävling eftersom tidsprogrammet då kan bli alltför pressat.

• Klubben står för anmälningsavgiften, förutsatt att du deltar. Uteblir du från tävlingen utan giltigt skäl (skada, sjukdom) bekostar du själv anmälningsavgiften!

• Om du på plats vid tävlingen finner att du kan och vill delta i fler grenar kan du efteranmäla dig till tävlingssekretariatet. Klubben står då för grundavgiften och du själv för efteranmälningskostnaden (som normalt ligger på 20-50:-/ gren). Avgiften betalas in i efterhand. Habo friidrott 04 administrerar.

• Anmälan till större tävlingar, såsom SM och liknande, måste godkännas av tävlingsansvarig i klubben.

 

Tävlingsdagen:

• På tävlingsdagen hämtar du din nummerlapp vid tävlingssekretariatet direkt vid ankomst. Ibland hämtar medföljande ledare från Habo friidrott 04 ut samtliga nummerlappar. Vissa mindre tävlingar saknar nummerlappar.

• På tävlingsdagen signerar du en lista om du deltar i löpgrenar ungefär 40-60 minuter innan du startar. I övriga grenar anmäler du dig vid grenstartplatsen (kulringen för kula osv.) 15 minuter före grenstart.

• Tävlingsdräkter lånas endast ut vid lagtävlingar. Vill man använda Habo friidrott 04s snygga tävlingsställ vid individuella tävlingar går det bra att köpa dessa genom klubben. Annars går det bra att tävla i t-shirts.

• Inför samtliga grenar skall den tävlande genomföra en ordentlig individuell uppvärmning (Tid c:a 20 min.) Det är alltså deltagarens eget ansvar att värma upp ordentligt.

• Medtag varma kläder, regnställ, paraply?!, matsäck, vattenflaska, tävlingskläder.

 

Resultat:

• Anteckna dina resultat. Har du personlig rekordsponsor och gör personbästa redovisas dessa av John Stolpe och resultaten lämnas vid säsongens slut vidare till klubbens kassör.

• Gör alltid ditt bästa – ha kul – var sportslig och glad mot medtävlare – du representerar Habo friidrott 04.

 

Resor:

• Habo friidrott 04 står för bensinersättning vid lagtävlingar längre bort än 10 mil (om så önskas). Reseersättning utgår även vid SM, GM och DM.

• Samåk i så stor utsträckning som möjligt. Se på anmälningslistan i klubblokalen vilka som ska åka till samma tävling. För aktuell resepolicy!