9 Förväntningar

8 Förväntningar

 

Här kan du läsa om vilka förväntningar som är uttalade på dig som ledare, på de aktiva och på föräldrar och anhöriga i vår förening

 

 

Förväntningar på de aktiva

 

Att man lyssnar när ledaren/tränaren pratar

Att man kommer i tid till träningen

Att man respekterar sina tränings- och tävlingskompisar och visar hänsyn

Att man klär sig efter väder, bra skor

Att man inte tränar eller tävlar när man är sjuk (men kom gärna och umgås ändå på träningen)

Att man betalar sin medlemsavgift

Att man följer förenings drogpolicy

Att man har en rolig och trevlig fritid tillsammans

 

 

Förväntningar på dig som ledare

 

Att man verkar för vår vision, värdegrund och verksamhetsidé

Att man deltar i utbildningar som erbjuds efter sitt intresse och kunskapsbehov

Att man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra

Att man följer med sina aktiva vid lagtävlingarna

Att man fyller i Närvarolistor och lämnar in i tid

Att man fyller i och redovisar lärgruppsaktiviteter till SISU

Att man följer föreningens drogpolicy

Att man deltar som funktionär vid våra egna tävlingar som ordnas på hemmaplan:

Habo Challenge, Klubbmästerskap, (ev. Kretsmästerskap och DM). Föräldrar ska stå för funktionärsskapet i största utsträckning

Att man har en rolig och trevlig fritid tillsammans

 

Förväntningar på Habo Friidrott

Att Habo Friidrott 04 bedriver ideell verksamhet med så låga medlemsavgifter som möjligt för att alla ska kunna idrotta.

 

Att våra ledare ger ditt barn en allsidig fysisk träning samt inspirerar till att både äta och tänka sunt

 

Att vi lever upp till våra värderingar och ledarfilosofi

 

Att vi har roligt tillsammans och en aktiv fritid som engagerar hela familjen

 

 

Förväntningar på föräldrar/familjer

Att du stöttar ditt barn vid både träning och tävling på ett positivt sätt

 

Att du ställer frågan: Är det något jag kan hjälpa till med

 

Att du regelbundet besöker hemsidan för att ta del av aktuell information

 

Att du ställer upp 2 – 3 gånger per år för att hjälpa till på tävlingar samt och andra praktiska saker som behövs i en ideell förening

Vår förening bygger på ideellt arbete. Styrelsen har tagit beslutet att inte belasta våra medlemmar med försäljning av lotter, kakor, kalsonger, korv eller vad det nu kan vara.

 

Vi får vår ekonomi att gå runt med ideellt arbete, målinriktad sponsring och betalande medlemmar. Huvudprincipen är att ”många gör lite”.

 

Därför förväntar vi oss att alla föräldrar/annan familjemedlem ska vara aktiv i Resursteamet vid 2-3 tillfällen per år á 4-6 timmar. Resursteam består av: fikateam, funktionärsteam, träningsteam och fixarteam som i första hand består av anhöriga till de aktiva.

 

Varje träningsgrupps anhöriga ansvarar för något/några arrangemang, en del arrangemang fördelas på flera grupper. Föräldrar/aktiva får möjlighet att själva välja vilka engagemang via listor som förmedlas på uppstartsträffarna som hålls på våren. I annat fall så delas uppgifterna ut via E-post/telefon av samordnaren för Resursteamet.

 

Fikateam

Ansvara för kioskverksamhet vid våra egna tävlingar Habo Challenge och lag-UDM samt något ännu ej spikat kretsmästerskap under sommarsäsongen som kommer att arrangeras på Slätten IP. Se PM för fikateamet!

 

Funktionärsteam

Hjälpa till vid de tävlingar vi arrangerar själva eller tillsammans med kretsen. Uppgifterna är av enkel karaktär såsom att mäta hopp eller kast, placera upp ribban i höjdhopp eller att ta manuell tid vid löpning. Instruktioner och ”utbildning” får du av oss. Vi kommer att arrangera ett antal kortare funktionärsgenomgångar för olika grenar i god tid innan tävlingarna i anslutning till ungdomarnas träningar. Se hemsidan!

 

Ansvarsfördelning av funktionärsskap mellan träningsgrupperna enligt följande:

 

Råslättsspelen (Råslätts IP)

 

Habo Challenge (Slättens IP), samtliga träningsgrupper bidrar med funktionärer.

 

Vätterspelen (Råslätts IP)

 

Lag-DM (Råslätts IP)

 

Lag-UDM (Slättens IP eller Råslätts IP)

 

Kretsmästerskap 9-17 år

 

Kretsmästerskap seniorer/veteraner

 

Julskyltningen, samtliga träningsgrupper bidrar

 

Träningsteam

Föräldrar/annan familjemedlem är med som hjälptränare vid något/några träningstillfällen under säsongen. Ex. raka längdhoppsgrop, separat lista med info och instruktioner finns. Se hemsidan för mer information!

 

Fixarteam

Föräldrar/annan familjemedlem är med på planerade fixarträffar då vi rustar upp, reparerar eller bygger till vår arena. Se hemsidan för mer information!