Ledare/Tränare

Innehåll

 

 

1. Vision, värderingar och målsättningar

- Vision

- Värdegrund och ledarfilosofi

- Verksamhetsidé

- Målsättningar

 

2. Organisation och styrelse

- Habo friidrott 04 Organisation

- Styrelsens arbets- och ansvarsområden

- Styrelsen: kontaktuppgifter och ansvarsområden

- Samordnare: ansvarsområden

- Kontaktpersoner/övriga ansvarsområden

- Kort om verksamhetsplanen

 

2.1 Introduktion styrelse

 

3. Policy

- Drogpolicy

- Kostnadsersättningar

- Riksidrottsförbundets kostpolicy

- Idrottsanorexi och ätstörningar

 

4. Ekonomi

- Så här fungerar ekonomin i vår förening

- LOK – regler och att fylla i närvarokortet

- SISU (lärgrupper, instruktioner mm)

- Sponsring

 

5. Information och kommunikation

- Om information och kommunikation i föreningen

- Mediakontakt

 

6. Utbildning/Utveckling

- Utbildningsstege för ledare

- Belöningstrappa för ledare

- Utvecklingssamtal för ledare

- Information om Idrottslyftet

 

7. Träning

- Vår syn på träning

- Vår syn på ledarskap

- Utvärdera en träningssäsong

 

8. Tävlingar och arrangemang

- PM vid tävling

- Egna arrangemang

 

9. Förväntningar

- Förväntningar på dig som ledare i Habo friidrott 04

- Förväntningar på de aktiva

- Förväntningar på de aktivas föräldrar/anhöriga