6 Många gör lite

6. Många gör lite.

 

Många gör lite

Ledarna och tränarna och andra som aktivt är med och driver föreningen lägger tillsamman ner flera tusen ideella arbetstimmar. För att det ens ska bli möjligt att genomföra många-gör-lite-programmet så behövs en tydlig och välordnad organisation. I avsnitt 2 Om Habo Friidrott presenterades organisationen där föreningen har fördelat ut ansvarsområden, roller och arbetsuppgifter.

 

Föreningens styrelse har beslutat att alla medlemmar och anhöriga till medlemmar ska genomgå introduktions-programmet för att få en tydlig bild av hur föreningen är organiserad. Vidare är beslutat att ansvariga ledare ”delar” ut arbetsuppgifter där du som aktiv/anhörig kan var med och påverka när och vad du bidrar med. Utöver dessa 2-3 uppgifter som varje familj ansvarar för så kan du välja att ansluta dig till volontärsprogrammet, där du själv väljer vad du vill engagera dig i och lära dig.

 

Vad passar jag till att hjälpa till med?

Detta är ett "lekfyllt intrument" där du kan översätta dina intressen och egenskaper till friidrottens arbetsuppgifter

Så här går du vidare

I nästa avsnitt gör du ett ”quiss” genom att klicka dig vidare till en enkät (Google Drive). Du svarar på frågorna och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Där kan du även anmäla dig till prova-på-kvällar, introduktion för nya ledare och annat som föreningen arrangerar för att hjälpa dig att få de kunskaper som behövs.