2 Om Habo Friidrott

2 Om Habo Friidrott

 

Ideell förening

Habo Friidrott är en ideell idrottsförening och mån om att föreningen organisiseras utifrån föreningsdemokratiska principer. Det innebär att medlemmarna själva är med och bestämmer hur de vill att föreningen ska skötas och utvecklas. En av de viktigaste förutsättningarna till en fungerande föreningsdemokrati är att medlemmarna ges insyn i verksamheten och att alla upplever att det finns ett vi i föreningen. Hemsidorna habofriidrott.se och habofriidrott.nu, nyhetetsbrevet (4 gånger per år), årsmötet, medlemskväll, intern utbildningsverksamhet och möjliga möten med ledare/tränare vid tränings- samt tävlingstillfällen är basen i den öppenhet som föreningen erbjuder.

 

Vad är en förening?

I Sverige råder föreningsfrihet. Det innebär att vem som helst kan bilda en förening om i princip vad som helst. En idrottsförening bedriver någon form av idrott och har startats av minst två personer som haft ett gemensamt intresse för någon idrottsverksamhet. En förening är synonymt med ordet vi.

 

Habo Friidrott är medlem i Svenska Friidrottsförbundet och även i Smålands Friidrottsförbund.

 

Som medlem i en förening väljer du, på årsmötet, en styrelse (indirekt demokrati) som leder, planerar och organiserar föreningens verksamhet och fattar beslut om stadgar, medlemsavgifter etc. Föreningen är förpliktigade att leva upp till och ledas av föreningsstadgar (en regelbok för föreningar).

 

Habo Friidrott är en ideell förening och har inga anställda. Om alla i styrelsen, ledare och tränare och alla andra som hjälper till (att driva sin förening) vore anställda skulle medlemsavgiften vara betydligt högre (omkring 10 000 kr).

 

Det är medlemmarna själva som driver föreningen, är med i styrelsen, är ledare, tränare, funktionärer vid tävlingar, fixar med arenan etc. Det finns ingen annan i föreningen. Denna annan består av du och jag.

 

Det kan ta lite tid för nya medlemmar, som kanske aldrig varit med i en ideell förening förut, att förstå att det är vi själva som gör föreningens arbete. Det är föreningens ansvar att ”omskola” nya medlemmar som oftast kommer in som kunder (köper en plats till sig själv eller sitt/sina barn till en mycket låg peng) till att bli aktiva medlemmar (med i driften av föreningen).

 

 

Styrelse

Lämpliga kandidater för att arbeta i styrelsen tas fram av föreningens valberedning (se nedan) och väljs därefter av medlemmarna på föreningens årsmöte i mars.

 

Är du själv intresserad eller känner någon som kan bli intresserad av att vara med i en av Sveriges mest föredömliga föreningar kontakta någon medlem i valberedningen eller mejla info@habofriidrott.se

 

Styrelsen har som uppgift att se till att föreningen lever upp till värderingar, gällande författningar och andra bindande regler, verkställer årsmötets beslut, planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen, utarbetar arbetsordning samt instruktioner, ansvarar för och förvaltar föreningens medel, fortlöpande informerar medlemmarna om föreningens angelägenheter, fastställa revisorernas räkenskaper och förbereda årsmötet.

MORBI SEM

2016 års styrelse

 

Ordförande: Michael Ostrelius, 070 4580 670 ordforande@habofriidrott.se

 

Vice ordförande: Michael Gamlén, 0706 982303 michael.gamlen@habo.net 

076 165 71 71

 

Kassör: Michael Klasson, 076 165 71 71 michaelklasson@telia.com 

 

Sekreterare: Gunilla Ott, 0762 7291 43 gunillaott@hotmail.se

 

Ledamot: Gunnel Rogö, 076 163 03 14 gunnel.rogo@habo.net

 

Ledamot: Annika Karlsson, 0738 410 253 sala.k@telia.com 

 

Ungdomsrepresentant: Victor Seitl, 0731 8245 61 victor@seitl.se 

 

Ungdomsrepresentant: Elin Forsgård, 0705 84 75 70 westerberg@forsgard.com

 

Valberedning

Sammankallande: Lasse Elfgaard, 072 371 18 82, elfgaardlasse@hotmail.com

Maria Westerberg, westerberg@forsgard.com

Fredrik Lingsarve, f_lingsarve@hotmail.com

 

Organisation 2017

Styrelsen har utarbetat en struktur för organisationen i Habo Friidrott som ser ut så här:

 

Samordnare har ett övergripande ansvar och ser till att det som behöver bli gjort verkligen blir det.

 

Information: Michael Ostrelius

Utbildning/utveckling: Michael Ostrelius

Ekonomi: Michael Klasson

Träning: Annika Karlsson

Arrangemang/tävling:

Volontärer: Annika Karlsson

 

Utöver samordnaren finns det ansvariga för varje punkt i bilden här ovan. Se hemsidan för mer information.

 

Vision - vart vi siktar

Habo Friidrott var tidigt ute med att våga tänka stort och formulera en vision för vad föreningen vill. Den första visionen blev verklighet i och med de nya allvädersbanorna och den andra i och med att ha en renodlad friidrottsarena ”fri” från annan idrottsverksamhet.

 

Föreningens nya vision:

 

  • Vi lockar till aktiv fritid genom att skapa Fri Idrott och har roligt tillsammans 
  • Habo Friidrott 04 är som förening ett omtalat föredöme inom friidrotts-Sverige 
  • Vi växer kontrollerat med ökad kvalité 

 

Värdegrund - vad vi står för i föreningen

En väl genomtänkt och förankrad värdegrund är mycket viktigt för Habo Friidrott. Värdegrunden ska visa sig i det vi gör och hur vi behandlar våra aktiva och varandra. Riksidrottsförbundets Idrotten vill är riktlinjer för hela idrottsrörelsen.

 

Habo Friidrotts värdegrund

 

  • Vi stärker varandras självbild genom att alltid berömma och bekräfta det som fungerar 
  • Vi ser möjligheterna före problemen och fokuserar på glädje, lust och motivation 
  • Vi tror på och eftersträvar samverkan, att alla får vara med och visa äkta respekt för varandras olikheter och behov 

 

Ledarfilosofi - vad vi står för som ledare

Föreningen strävar efter att bygga ledarfilosofin på ett coachande ledarskap som handlar om att höja deltagarens medvetenhet, ansvar och att stärka självtilliten.  

 

Ledarna bygger träningspass och träningsmoment som gör att deltagaren ofta lyckas men ändå är så krävande att deltagaren utvecklas och lär sig utifrån nivå och behov. 

 

Verksamhetsidé - vad vi finns för

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att:

 

  • alla friidrottsintresserade barn, ungdomar och vuxna i Habo med omnejd ska få möjlighet att träna och tävla friidrott.
  • skapa möjlighet för talangfulla medlemmar att vidareutvecklas i friidrott.
  • möjliggöra utbildning och fortbildning för föreningens ledare och tränare i den mån de önskar.
  • framförallt ha en rolig och trevlig fritid tillsammans som engagerar hela familjen.

 

Föreningen ska bedriva följande idrotter: Friidrott och motionslöpning.

 

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Hur finansieras verksamheten?

Den största intäkten är egentligen att föreningen har låga kostnader, inga löner eller hyra för arenan. Medlemsavgifter, bidrag från kommunen och staten, sponsorer och egna arrangemang är föreningens största intäkter. Föreningen har en stor erfarenhet av att driva projekt och söka medel från Idrottslyftet.

 

Habo Friidrotts styrelse har beslutat att inte ägna sig åt försäljning av lotter, kakor, korv, kalsonger etc i syfte att avlasta medlemmarna och i stället fokusera på att bedriva en meningsfull verksamhet för föreningens barn och ungdomar.

 

Därför är det viktigt att du som medlem/anhörig till medlem hjälper till och engagerar dig som volontär vid tävlingar, träningsverksamheten och i driften av föreningen.

 

Sponsring

Styrelsen och sponsorgruppen har tagit fram en presentation av vad föreningen kan erbjuda för att ha ett givande samarbete med sponsorer.

 

Föreningen har ett profilpaket där företag kan sätta upp skylt på staketet vid vägen, friskvårdspaket, företagsstafett på Habo Challenge, sponsring av eltid för att ge några exempel.

 

Ladda ner aktuell sponsorpresentation

Ladda ner aktuellt sponsoravtal

 

Om du känner någon på ett företag som du tror kan vara intresserade av att samarbeta med Habo Friidrott så tipsa föreningens sponsorgrupp: info@habofriidrott.se