Samordnare

Samordare

Här finns beskrivet de sex olika samordningsområdena i Habo Friidrott. Samordningsansvarig är en ordinarie lednot i styrelsen. Till varje område finns ett antal roller och uppgifter som finns beskrivna i andra styrkort.

 

Fler och bättre, aktiva och ledare.